Policys

Gunnebo Ryttarsällskap (GRYS) är en ideell förening med många aktiva medlemmar, såväl barn som ungdomar och vuxna. Vi vill att alla ska få möjlighet att utöva sitt intresse för hästsport i en trygg miljö.

Vår förening tillämpar nolltolerans mot mobbing, kränkningar, diskriminering och sexuella trakasserier. Vi accepterar inga former av våld. Hos GRYS ska alla, oavsett förutsättningar, kunna utöva hästsport i en trygg och tillåtande miljö. Vi ska tillsammans ett ansvar att behandla varandra väl och med respekt – såväl i stallet som på sociala medier.

GRYS är en förening som ska vara fri från alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar. Vi står helt bakom Mölndals stads policy för en fri från alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Vi gör det för att vi vill vara med och minska risken för beroende och skador. Genom att ta starkt avstånd som förening vill vi hjälpa våra medlemmar att göra hälsosamma val.

Medlemmar ska kunna delta i föreningslivet utifrån sina förutsättningar, ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att bli behandlade med respekt – oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, kön, könsidentitet, sexuell läggning och funktionsvariationer. Hos GRYS behandlas alla medlemmar med respekt och vänlighet.

GRYS vill vara en förening som står för demokrati och delaktighet. Varje medlem har möjlighet att påverka föreningen genom att delta i möten och aktiviteter. Vi välkomnar medlemmars engagemang för och inom föreningen.

Policy mot mobbning, kränkningar, diskriminering, och sexuella trakasserier