Priser

Medlemsavgift
Kostnad för medlemsavgift per år från och med 2024, inklusive olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller vid olycksfall som drabbar den försäkrade under deltagande i ridklubbens aktiviteter.

  • Enskild junior (till och med det år man fyller 25 år) 450 kr
  • Enskild senior (från och med 26 år) 550 kr
  • Familj 900 kr

Lektionsavgift
Kostnad per ridlektion (45 min)

  • Junior 229 kr
  • Senior 291 kr

Kostnad per ridlektion (60 min)

  • Träningsgrupp junior 291 kr