Medlemskap

Du som rider hos GRYS abonnerar en plats i lektionsgrupp under en hel termin. Terminsavgiften består av två delar, en anmälningsavgift och en lektionsavgift. Båda avgifterna faktureras via Hippocrates Academy.

Anmälningsavgiften faktureras i en så kallad ’reservationsfaktura’. Som elev förbinder du dig att betala de avgifter som faktureras via Hippocrates Academy. Avgifter betalas inte tillbaka för innevarande termin, även om du väljer att sluta under pågående termin. Om du avser att sluta säger du upp ditt abonnemang inför kommande termin. Information om detta finns här på hemsidan och anslås i stallet i god tid innan sista uppsägningsdag varje termin.

Anmälningsavgiften faktureras i maj/juni respektive november/december, efter att tiden för uppsägning till nästa termin har löpt ut. Lektionsavgiften faktureras i juli/augusti respektive december/januari. Nya elever som tillkommer i verksamheten efter att terminen startat kommer att faktureras båda avgifterna i samband med start. Eleven betalar då lektionspris anpassat till terminens återstående lektioner.

Som lektionsryttare måste du vara medlem i föreningen Gunnebo Ryttarsällskap. Det blir du genom att betala in en årlig medlemsavgift, som också den faktureras via Hippocrates Academy i januari. Medlemsavgiften fastställs på årsmötet i februari varje år. Om årsmötet beslutar att förändra medlemsavgiften kommer en tilläggsfakturering att ske.

Som medlem i Gunnebo Ryttarsällskap förbinder du dig att följa föreningens ridhus- och säkerhetsregler. Gunnebo Ryttarsällskap ansvarar för att tillhandahålla lektion för den aktuella eleven på häst som ridlärare bedömt lämplig för eleven. Eleven får inte själv byta ut häst eller ryttare på den egna lektionsplatsen.