Medlemssponsring

För att förstärka föreningens intäkter utan att behöva höja lektionspriset erbjuder vi medlemmar att sponsra föreningen, som ett alternativ eller komplement till föreningens återkommande försäljningskampanjer.

Du som väljer att sponsra föreningen gör en välbehövlig och djupt uppskattad insats! Bidragen i medlemssponsringen kommer att tillgodoräknas i försäljningskampanjernas utmaning om vilken ridgrupp som lyckas sälja mest.

Så här går det till:
1) Välj först vilken nivå av sponsring du vill ge:

  • en påse proteinpellets (värde 350 kr)
  • 10 säckar halmpellets (värde 600 kr)
  • en hösilagebal (värde 900 kr)


2) Betala in det valda beloppet på GRYS bg 5149-0308 och märk inbetalningen med t ex ’Sponsring proteinpellets’ samt vilken ridgrupp som ska få tillgodoräkna sig bidraget i försäljningskampanjens utmaning, tex ’ridgrupp 11’ (måndag kl 16.45). Ridgruppernas nummer finns på gruppschemat på anslagstavlorna i stallet.

Den ridgrupp som i slutet av terminen har lyckats bäst i försäljningskampanj och medlemssponsring vinner ett pris för hela gruppen.

Tack för ditt bidrag!
GRYS styrelse
P.S Hästarna äter tillsammans en hel bal hösilage per dag. En påse proteinpellets räcker ca 12-14 dagar. 10 säckar halmpellets räcker ca fem dagar. Det blir många kronor på en månad … D.S