Ungdomssektionens styrelse (USS)

Alla medlemmar upp till 26 år är automatiskt med i ungdomssektionen.

Ungdomssektionens styrelse (USS) når du på uss@grys.se

Följ gärna USS på instagram grysuss