Valberedning

Valberedningen består sedan extra årsmötet den 25 februari 2024 av:

Lisa Nyqvist
Anna Creutz
Fredrik Ryde

Valberedningen når du på grysvalberedning@gmail.com