Om klubben

Välkommen till GRYS!
Den 21 april 2001 bildades den ideella föreningen Gunnebo Ryttarsällskap (GRYS). Föreningen är ansluten till Riksidrottsförbundet och Svenska Ridsportförbundet och är sedan 2021 föreningscertifierade av Mölndals stad, läs mer här.

Den 8 juni 2001 undertecknades det första femåriga hyres- och verksamhetsavtalet mellan GRYS och kultur och fritidsförvaltningen i Mölndals stad. Under en hektisk sommar rekryterades både medlemmar och personal till verksamheten, för att inte tala om det tidskrävande arbetet (och resandet) för att leta reda på 17 lämpliga ridskolehästar. Men i slutet av augusti 2001 var både medlemsregister och stallplatser fyllda av medlemmar och nya hästar.

Sedan dess har GRYS ridskoleverksamhet fostrat generationer av unga, och en del äldre, ryttare i både ridning och konsten att umgås på ett solidariskt och respektfullt sätt med kamrater och hästar i lugn och trygg stallmiljö.

Ridning lockar ryttare i alla åldrar och lämpar sig också för gemensam aktivitet inom familjen och över generationsgränser. I GRYS finns ridgrupper i ett brett spektrum av ryttare i olika åldrar. Allt från nybörjare till erfarna ryttare, ryttare med funktionsvariation som kan behöva övningar anpassade till deras individuella förutsättningar och återvändarna som efter många års uppehåll vill tillbaka upp i sadeln. Umgänget med hästar utvecklar alla ryttare, oavsett ålder, både socialt och i ridprestation. Att se denna utveckling hos GRYS framförallt hos våra barn och ungdomar är en ynnest och belöning för det ideella engagemang som krävs i en föreningsdriven verksamhet.

I dagsläget är vi drygt 230 medlemmar i GRYS. Förutom lektionsridning sex dagar i veckan anordnas bland annat även knatteridning för barn från 3 år på söndagar, gemensamma aktiviteter för barn och ungdomar vid Halloween och ridläger under vinter- och sommarlov. Utöver detta sköter föreningens medlemmar, med ideella krafter, om hästarna och stallet under helgerna i våra helgarbetslag.