Avbokning, igenridning och uppsägning av plats i lektionsgrupp

Avbokning av lektion

Avbokning av lektion kan ske samma dag som lektionstillfället, dock senast klockan 14:00 på vardagar eller klockan 13:00 på söndagar. Du avbokar din lektion enkelt i Elevportalen i Hippocrates Academy.

Om du inte har möjlighet att delta på din ordinarie lektion och avbokar den i tid underlättar du ridlärarnas jobb att fördela ut hästarna. Du gör det också möjligt för en annan ryttare att få rida igen på din plats. Genom att avboka din plats i tid har du också möjlighet att boka en igenridning en annan dag, se information nedan.

Igenridning

Om du har avbokat en lektion i tid har du möjlighet att rida igen i en annan grupp på samma nivå som din egen eller lägre. Max antal igenridningar per elev och grupp per termin är två stycken. Igenridning kan bokas senast klockan 15:00 samma dag som lektionstillfället på vardagar och senast klockan 14:00 på söndagar.

Förfrågan om igenridning gör du själv i Elevportalen i Hippocrates Academy. Möjligheten att få rida igen beror bland annat på vilken häst som är tillgänglig under den aktuella lektionen. Ridlärarna behöver godkänna din förfrågan om igenridning så invänta bekräftelse från dem via e-post. Meddelande om du har fått en igenridningsplats eller inte kommer samma dag som lektionen du har anmält intresse av att rida igen i, efter klockan 15:00, då ridlärarna har fördelat hästarna för dagens lektioner.

Om du avbokar en igenridning så får du inte boka om den igen. En avbokad teorilektion kan inte ”bytas ut” mot en uppsutten lektion i annan grupp.

Uppsägning av ridskoleplats

Vi hoppas så klart att du är nöjd med vår verksamhet och vill fortsätta att rida hos oss. Om du av något skäl har bestämt dig för att avsluta din ridning hos oss är det viktigt att du säger upp din plats senast den 2 maj inför höstterminen och senast den 1 november inför vårterminen.

Uppsägningen ska vara skriftlig och undertecknad av målsman om du är under 18 år. Det ska framgå
elevens namn samt vilken ridgrupp uppsägningen avser (dag och tid).

Uppsägningarna ska lämnas till ridlärarna på expeditionen eller skickas som post till Gunnebo Ryttarsällskap, Christina Halls väg, 431 36 Mölndal. OBS! lämna inga uppsägningar i förslagslådan utanför expeditionen. Vi godtar inte uppsägningar via mail. Oavsett metod för uppsägning ska den vara oss tillhanda senast datumen ovan.

Du som ska fortsätta rida hos oss behöver inte göra någonting alls. Du får en ’bekräftelse’ på din
fortsatta ridning i och med fakturering av anmälningsavgiften i juni respektive november månad.

Information om uppsägnings-, betalningsrutin och ridskoleavtal